Фотоконкурс ZOOM IN SCIENCE

Плакат: Фотоконкурс

Ежедневието и конфортът ни са свързани и зависят от откритията и постиженията на много изследователи. Често дори не се замисляме как науката е повлияла и влияе на съществуването ни и как се е превърнала в неотменна част от него.

Науката е основен фактор за подобряване на здравето на хората, за осигуряване на по-голяма продължителност и по-високо качество на нашия живот.

Предизвикваме ви да уловите обективите си!

Как науката помага на възрастните хора и допринася за това те да бъдат по-активни и полезни за обществото, дори и след приключване на професионалната им кариера?
Как науката помага на хората с увреждания и за интегрирането им в обществото?
Науката и здравеопазването.

Изисквания

Жури ще определи най-добрите 3 форографии в конкурса, които ще получат НАГРАДИ!

Срокове

Краен срок за подаване на снимки за участие в конкурса: 14 септември 2012 г. 20 септември 2012 г.

Обявяване на допуснатите за участие в конкурса: 20 септември 2012.

Обявяване на тримата финалисти: 25 септември 2012.

Въпроси и контакти

photo2012@cys.bg
http://facebook.com/inclose2012
Контакти:
karina.angelieva@jic.bas.bg
IN-CLOSE КАРТА НА НОЩТА НА УЧЕНИТЕ
Конкурси
Подкрепящи организации
БАН Digital Spaces Living Lab
Списание 8 Съюз на учените в България
Фотосинтезис Vivacom Art Hall
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив Съюз на физиците в България Университет по хранителни технологии - Пловдив
Медицински университет - Плевен Медицински университет - Варна Бургаски свободен университет
Бързи връзки
EURAXESS България Researchers' Night
Партньори по проект IN-CLOSE - Нощ на учените 2012
Единен център за иновации на Българската академия на науките Клуб Млади таланти ТУ - София Тракийски университет Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски' Медицински университет - гр. Пловдив