Публикации

Списание "Наука"

"Какво е наука? Какво е изкуство?": Вълнуващи срещи в София на обществеността с българските учени и бъдещите таланти на България, PDF

Лога IN-CLOSE

Лого IN-CLOSE, цветно (EPS)
Лого IN-CLOSE, цветно (JPG)
Лого IN-CLOSE, цветно (AI)

Лога Нощ на учените

Лого Нощ на учените, цветно (EPS)
Лого Нощ на учените, цветно (JPG)
Лого Нощ на учените, цветно (AI)

Флайери

Конкурс за млади таланти (JPG)

Фотоконкурс, хоризонтален (JPG)
Фотоконкурс, първа страница (JPG)
Фотоконкурс, втора страница (JPG)
Фотоконкурс, вертикален (JPG)

Конкурс YES, хоризонтален (JPG)
Конкурс YES, първа страница (JPG)
Конкурс YES, втора страница (JPG)
Конкурс YES, вертикален (JPG)

Стихосбирка със стихове от български учени

Стъпки 5, PDF

Вестник Homo Sciens, специално издание на СУБ

Homo Sciens, PDF

Оценка на организацията на "Нощта на учените" в София през годините

Анализ, PDF

Контакти:
karina.angelieva@jic.bas.bg
IN-CLOSE КАРТА НА НОЩТА НА УЧЕНИТЕ
Конкурси
Подкрепящи организации
БАН Digital Spaces Living Lab
Списание 8 Съюз на учените в България
Фотосинтезис Vivacom Art Hall
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив Съюз на физиците в България Университет по хранителни технологии - Пловдив
Медицински университет - Плевен Медицински университет - Варна Бургаски свободен университет
Бързи връзки
EURAXESS България Researchers' Night
Партньори по проект IN-CLOSE - Нощ на учените 2012
Единен център за иновации на Българската академия на науките Клуб Млади таланти ТУ - София Тракийски университет Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски' Медицински университет - гр. Пловдив