Галерия

Нощта на учените 2012

ИИКТ-БАН

Нощ на учените 2012, ИИКТ-БАН Нощ на учените 2012, ИИКТ-БАН Нощ на учените 2012, ИИКТ-БАН Нощ на учените 2012, ИИКТ-БАН Нощ на учените 2012, ИИКТ-БАН

ВИВАКОМ Art Hall

Нощ на учените 2012, ВИВАКОМ Art Hall Нощ на учените 2012, ВИВАКОМ Art Hall Нощ на учените 2012, ВИВАКОМ Art Hall Нощ на учените 2012, ВИВАКОМ Art Hall Нощ на учените 2012, ВИВАКОМ Art Hall
Нощ на учените 2012, ВИВАКОМ Art Hall Нощ на учените 2012, ВИВАКОМ Art Hall Нощ на учените 2012, ВИВАКОМ Art Hall Нощ на учените 2012, ВИВАКОМ Art Hall Нощ на учените 2012, ВИВАКОМ Art Hall

Да творим в стила на Мондриан!

Нощ на учените 2012, ВИВАКОМ Art Hall Нощ на учените 2012, ВИВАКОМ Art Hall Нощ на учените 2012, ВИВАКОМ Art Hall Нощ на учените 2012, ВИВАКОМ Art Hall Нощ на учените 2012, ВИВАКОМ Art Hall

Медицински университет - Варна

Нощ на учените 2012, МУ-Варна Нощ на учените 2012, МУ-Варна Нощ на учените 2012, МУ-Варна Нощ на учените 2012, МУ-Варна Нощ на учените 2012, МУ-Варна

Нощ на учените 2011Астрономическа обсерватория, Стара Загора,
Нощ на учените 2009Контакти:
karina.angelieva@jic.bas.bg
IN-CLOSE КАРТА НА НОЩТА НА УЧЕНИТЕ
Конкурси
Подкрепящи организации
БАН Digital Spaces Living Lab
Списание 8 Съюз на учените в България
Фотосинтезис Vivacom Art Hall
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив Съюз на физиците в България Университет по хранителни технологии - Пловдив
Медицински университет - Плевен Медицински университет - Варна Бургаски свободен университет
Бързи връзки
EURAXESS България Researchers' Night
Партньори по проект IN-CLOSE - Нощ на учените 2012
Единен център за иновации на Българската академия на науките Клуб Млади таланти ТУ - София Тракийски университет Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски' Медицински университет - гр. Пловдив