Контакти

София

Единен център за иновации на БАН

Марин Пандев
Тел: (+359) 2 971 47 23
Email: pandeff@jic.bas.bg

Клуб "Млади Таланти"

Ина Генчева
Тел: (+359) 888 56 06 05
Email: ina.gencheva@cys.bg

Технически Университет - София

Владислав Славов
Email: vladi_s@abv.bg

Съюз на учените в България

Пенка Лазарова
Тел: (+359) 2 943 30 22
Email: lazarova@usb-bg.org

Национален Политехнически Музей

Люба Дашовска
Email: dashovska@abv.bg

Пловдив

Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Весела Казашка
Тел: (+359) 32 261 352
Email: vesella@uni-plovdiv.bg

Стара Загора

Тракийски университет

Галя Кожухарова
Email: galia_koj@yahoo.com

Контакти:
karina.angelieva@jic.bas.bg
IN-CLOSE КАРТА НА НОЩТА НА УЧЕНИТЕ
Конкурси
Подкрепящи организации
БАН Digital Spaces Living Lab
Списание 8 Съюз на учените в България
Фотосинтезис Vivacom Art Hall
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив Съюз на физиците в България Университет по хранителни технологии - Пловдив
Медицински университет - Плевен Медицински университет - Варна Бургаски свободен университет
Бързи връзки
EURAXESS България Researchers' Night
Партньори по проект IN-CLOSE - Нощ на учените 2012
Единен център за иновации на Българската академия на науките Клуб Млади таланти ТУ - София Тракийски университет Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски' Медицински университет - гр. Пловдив