Кабинет на любопитството

Д-р Георги Константинов Максимов

Специализант по Неврология
Докторант по Детска неврология
Член на Факултетния съвет на Медицински Факултет към Медицински Университет – София
Председател на Клуба на Докторантите в Медицински Факултет към Медицински Университет – София
Финалист в Конкурса "Лаборатория за слава" 2011 г.
Носител на II Khalifa награда от Световния конгрес за студенти по медицина и млади лекари, в Кайро, Египет 2006 г.

Минералната вода в България – ключ към крепко здраве и достолепни старини!

България е една от трите най-богати територии на минерална вода, на планетата Земя. От дълбините на тазикитна държава разположена в центъра на Блаканския полуостров, сред високи планини, зелени гори, тучни равнини и сини реки и море, близо 5000 литра вода блика всяка секунда от земните и недра. На тази "благословена от Господ" територия още от дълбока древност различни етноси и народи са откривали лечебната и чудодейна сила на това природно богатсвто. Неслучайно, в първия "Софийски фестивал на науката" проведен през 2011 г. в Докторската градина, България бе наречена "Меката на минералната вода”, а нейния най-голям и древен град София,столицата с най-много минерални извори и видове минерална вода на планетата. Минералната вода е не саможивот и здраве, но тя е и чистота - духовна, морална и телесна. Настоящият "Кабинет по любопитство" има за цел да покаже и научи хората от всички възрастови групи, какъв вид минерална вода е подходяща да бъде консумирана от тях, в зависимост от възрастовата им характерситика, професията която упражняват и как да приемат това природно богатство, така че то да бъде най-полезно за тяхното здраве по пътя към достолепни старини и възрастово качество на живот.

Клавдий Тютюлков

СУ "Св. Климент Охридски", Физически факултет

Подпомогнати с компютър експерименти или компютърът като измервателен уред

Ще бъдат представени опити от вида Computer Assisted Experiments (Опити, подпомогнати от компютър). При тях компютър, с помощта на сензорни устройства проследява, запомня и обработва данни за стойностите на различни физични величини – температура, налягане, осветеност, индукция на магнитно поле, промяна в местоположението на дадено тяло и др. Ще бъдат проведени различни измервания, а провеждането на част от тях ще може да участва всеки присъстващ.

Контакти:
karina.angelieva@jic.bas.bg
IN-CLOSE КАРТА НА НОЩТА НА УЧЕНИТЕ
Конкурси
Подкрепящи организации
БАН Digital Spaces Living Lab
Списание 8 Съюз на учените в България
Фотосинтезис Vivacom Art Hall
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство - Пловдив Съюз на физиците в България Университет по хранителни технологии - Пловдив
Медицински университет - Плевен Медицински университет - Варна Бургаски свободен университет
Бързи връзки
EURAXESS България Researchers' Night
Партньори по проект IN-CLOSE - Нощ на учените 2012
Единен център за иновации на Българската академия на науките Клуб Млади таланти ТУ - София Тракийски университет Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски' Медицински университет - гр. Пловдив