Изложби

"Светът през погледа на учените"

Защо ви представяме тази фотоизложба?

Хората снимат за удоволствие, за да съхранят късче красота от природата, за да запечатат мигове от приятелски съпреживявания, вълнуващи събития, специални празници и след време снимките им да ги връщат в спомените. Толкова е прекрасно да върнеш времето чрез снимките от семейния албум и отново да преживееш красиви емоции. Затова любителските фотографии разкриват чрез ракурса, композицията, светлосенките и най-вече чрез избора на гледна точка отношението на фотографиращия към света.

С тази изложба ние искаме да ви покажем светоусещането, човешкото лице на едни достойни учени и страстни почитатели на живота в различни негови проявления. Тези фотографии разкриват повече за тях от формалните информации в техните биотрафии. Който има очи да гледа... Желая ви приятни мигове!

Иво Драганов

Светът през погледа на Антони Славински

Светът през погледа на Иван Богомилов

Светът през погледа на Елисавета Гурова

Светът през погледа на Васил Гарнизов

Светът през погледа на Георги Илиев

Светът през погледа на Филип Андонов

Контакти:
idraganov@nbu.bg
K-TRIO
Конкурси
Подкрепящи организации
British Council
БАН Съюз на учените в България
Съюз на физиците в България Университет по хранителни технологии - Пловдив
Медицински университет - Плевен Медицински университет - Варна
Медийни партньори
БНТ БТА
ВВС - Знание
Вестник Труд
TV1
Финансово съдействие
Researchers' Night 7РП Marie Curie Actiona
Партньори по проект K-TRIO - Нощ на учените 2013
Нов Български университет Клуб Млади таланти Тракийски университет Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски' Медицински университет - гр. Пловдив Русенски университет 'Ангел Кънчев'