Конкурс "Иновация на новия век"

Във връзка с изпълнението на проект К – TRIO (Нощ на учените 2013), Русенският университет "Ангел Кънчев" обявява конкурс за иновативна разработка на студенти и граждани на тема "Иновация на новия век".

В конкурса могат да бъдат предлагани иновативни идеи в различни сфери на науката и практиката, представени във вид на макети, мостри, схеми, постери, фотоси, колажи и други атрактивни форми.

Разработките не трябва да са били награждавани в други конкурси. Всяка иновативна идея, участваща в конкурса, трябва да бъде придружена от описание в размер не по - голям от половин страница компютърен набор, формат А4. На всички участници ще бъдат присъдени сертификати за участие в конкурса, а трите най- добри разработки ще бъдат премирани.

Срокове

Критерии за оценка на разработките

Контакти:
idraganov@nbu.bg
K-TRIO
Конкурси
Подкрепящи организации
British Council
БАН Съюз на учените в България
Съюз на физиците в България Университет по хранителни технологии - Пловдив
Медицински университет - Плевен Медицински университет - Варна
Медийни партньори
БНТ БТА
ВВС - Знание
Вестник Труд
TV1
Финансово съдействие
Researchers' Night 7РП Marie Curie Actiona
Партньори по проект K-TRIO - Нощ на учените 2013
Нов Български университет Клуб Млади таланти Тракийски университет Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски' Медицински университет - гр. Пловдив Русенски университет 'Ангел Кънчев'