Ателие на младите таланти

КонкурсиКонкурс за поезия от български учени и докторанти

Съюзът на учените в България в рамките на проекта K-TRIO обявява конкурс за поезия от български учени и докторанти.

В конкурса, може да се участва с три стихотворения (може и публикувани, като се цитира източникът) на български език. Подбраните от компетентно жури стихотворения ще бъдат отпечатани в сборника "Стъпки 6", който ще бъде разпространяван по време на Нощта на учените 2013 г. в София и в други градове в България.

Изпращайте вашите материали на адрес: lazarova@usb-bg.org
Краен срок: 31 май 2013 г.
За допълнителна информация: (02) 943 30 22; 0887 853 234

КонкурсиКонкурси на Русенският университет "Ангел Кънчев"

Във връзка с изпълнението на проект К – TRIO, Русенският университет "Ангел Кънчев" обявява следните конкурси:

Конкурс за иновативна разработка на студенти и граждани на тема "Иновация на новия век"

В конкурса могат да бъдат предлагани иновативни идеи в различни сфери на науката и практиката, представени във вид на макети, мостри, схеми, постери, фотоси, колажи и други атрактивни форми. Още...

Конкурс за есе на студенти и ученици на тема "Моето най- важно право като европейски гражданин"

Темата на конкурса е свързана с отбелязването на Европейската година на гражданите 2013 г. Разработките не трябва да са били награждавани в други конкурси. Максимален размер на есето – 3 страници стандартен компютърен набор, шрифт Times New Roman 12pt, междуредово разстояние 1,5. На всички участници ще бъдат присъдени сертификати за участие в конкурса, а трите най - добри есета ще бъдат премирани. Още...

Контакти:
idraganov@nbu.bg
K-TRIO
Конкурси
Подкрепящи организации
British Council
БАН Съюз на учените в България
Съюз на физиците в България Университет по хранителни технологии - Пловдив
Медицински университет - Плевен Медицински университет - Варна
Медийни партньори
БНТ БТА
ВВС - Знание
Вестник Труд
TV1
Финансово съдействие
Researchers' Night 7РП Marie Curie Actiona
Партньори по проект K-TRIO - Нощ на учените 2013
Нов Български университет Клуб Млади таланти Тракийски университет Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски' Медицински университет - гр. Пловдив Русенски университет 'Ангел Кънчев'