Конкурс "Моето най - важно право като европейски гражданин"

Във връзка с изпълнението на проект К – TRIO (Нощ на учените 2013), Русенският университет "Ангел Кънчев" обявява конкурс за иновативна разработка на студенти и граждани на тема "Моето най - важно право като европейски гражданин".

Темата на конкурса е свързана с отбелязването на Европейската година на гражданите 2013 г. Разработките не трябва да са били награждавани в други конкурси. Максимален размер на есето – 3 страници стандартен компютърен набор, шрифт Times New Roman 12pt, междуредово разстояние 1,5. На всички участници ще бъдат присъдени сертификати за участие в конкурса, а трите най- добри есета ще бъдат премирани.

Срокове

Критерии за оценка на разработките

Контакти:
idraganov@nbu.bg
K-TRIO
Конкурси
Подкрепящи организации
British Council
БАН Съюз на учените в България
Съюз на физиците в България Университет по хранителни технологии - Пловдив
Медицински университет - Плевен Медицински университет - Варна
Медийни партньори
БНТ БТА
ВВС - Знание
Вестник Труд
TV1
Финансово съдействие
Researchers' Night 7РП Marie Curie Actiona
Партньори по проект K-TRIO - Нощ на учените 2013
Нов Български университет Клуб Млади таланти Тракийски университет Пловдивски университет 'Паисий Хилендарски' Медицински университет - гр. Пловдив Русенски университет 'Ангел Кънчев'