Home Contact

Финалисти

Крайното класиране в конкурса за млади учени Young and Energetic Scientist 2012 е:

  1. Галин Русев Борисов, Проект: Производство на водород чрез ПEM електролиза на вода - разработване на нови двукомпозитни катализатори и оптимизация конструкцията на електролизната клетка
  2. Станимира Димитрова Терзиева, Проект: Ni/Zn батерии с цирколационен електролит за съхранение на енергия от соларни системи
  3. Велислава Гришина Спасова, Проект: Подходи и алгоритми за надеждно разпознаване на падания при възрастни и хoра с увреждания
  4. Велизар Стефанов Шиваров, Проект: ТЕЧНОСТЕН, МИКРОСФЕРОВ "ЧИП" ЗА ДЕТЕКЦИЯ НА МУТАЦИИ, СВЪРЗАНИ СЪС СИНДРОМИ НА КОСТНО-МОЗЪЧНА НЕДОСТАТЪЧНОСТ
  5. Йордан Методиев Стефанов, Проект: Биоинформатичен анализ върху вариабилността на протеина хемаглутинин на щамове Influenza вирус

Финалисти от конкурса през 2011 г. са:

Финалист от конкурса през 2010 г. e:

Клуб "Млади таланти"
Web Master