Home Contact

За конкурса

История

За седма поредна година консорциум от водещи български организации, развиващи и подкрепящи науката и изследванията в България организират европейската "Нощ на учените 2012" (Researchers Night 2012). За трета година в рамките на„Нощта на учените” се провежда конкурсът за приложни идеи на млади изследователи "Young and Energetic Scientists" (YES).

Тази година проектът Нощ на учените се провежда под мотото на Европейската година на активното остаряване и солидарността между поколенията и приоритет ще се дава на проекти и идеи, които имат отношение към проблемите на застаряването на населението и подобряване качеството на живот.

Защо го правим

Конкурсът "Young and Energetic scientists" (YES) цели да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора с научни интереси, които ще реализират връзката между науката, образованието и бизнеса с успеха.

Кой може да участва

Млади учени - бакалаври, магистри, докторанти,на възраст между 18 и 35 години, които искат и се стремят техните идеи да бъдат подкрепени в полза на икономиката и обществото за по-високо качество на живота.

Срокът за участие в конкурса YES изтече!

Какво търсим?

Ние търсим, подпомагаме и стимулираме развиването на проекти свързани с индустриални изследвания и технологично развитие. Вашето участие ще ви осигури контакти със специалисти от науката, индустрията и услугите, както и развиването на сътрудничество с цел търсене и разкриване на инвестиции за реализация на Вашия проект.

Клуб "Млади таланти"
Web Master