Home Contact

Жури

Представените идеи ще бъдат разгледани и оценени от комисия от учени от академичните среди и представители на водещи иновативни компании. Критериите, по които журито ще определи финалистите и победителите в конкурса са: иновативност, приложимост, индикатори за реализуемост, устойчивост и предпоставки за развитие и мултиплициране, комплексност.

Съставът на журито ще бъде обявен след приключване подаването на проекти на 10 септември.

Членове

Венцеслав Станчев

Пепа Атанасова

Маргарита Апостолова

Алумни членове

Иван Монов - класиран на първо място в конкурса през 2011 година с проект на тема "Софтуер за разчитане и анализ на полетни параметри"

Габриела Нанова – победител в конкурса през 2010 година с проекта на тема "Design and Simulation of Rack and Pinion Hydraulic Cylinder"

Клуб "Млади таланти"
Web Master