Home Contact

Конкурс "YES"

Конкурсът "Young and Energetic Scientists" (YES) цели да открие, мотивира и промотира идеите на млади и амбициозни хора с научни интереси, които ще реализират връзката между науката, образованието и бизнеса с успеха.

Ако сте YOUNG. Вие сте на възраст между 18 и 35 години.

Ако сте ENERGETIC. Вие сте млади, иновативни и амбициозни хора, които искат да бъдат научени как да презентират своите идеи и/или научни постижения с цел тяхното внедряване и прилагане в индустрията.

Ако сте SCIENTISTS. Вие сте млади учени: бакалаври, магистри, докторанти-амбициозни, перспективни хора, които искат и се стремят техните идеи да бъдат реализирани в полза на икономиката и обществото.

Може да ни изпратите вашите смели виждания, амбициозни технологични решения, идеи, които вече са развити под формата на вашата дипломна работа, дисертация, научен труд или развита по ваша преценка форма.

С радост бихме разгледали и оценили и вашите нетрадиционни концепции, които съдържат потенциал за развитие и реализиране.

Клуб "Млади таланти"
Web Master